Hörverlust durch Stress

Almindelige årsager til høretab

I gennemsnit fødes hvert 1.000 barn i Danmark som døv. Et høretab kan diagnosticeres allerede i barnets første levedage ved hjælp af en neonatal hørescreening. Hvis dit spædbarn ikke klarer denne test, vil der blive gennemført yderligere evalueringer. Det er vigtigt at opdage et barns høretab så tidligt som muligt, fordi det kan påvirke dets evne til at tale. 

Sygdomme, skader eller alderssvækkelse er andre årsager til høretab. Høretabet kan opdeles i yderligere kategorier. Det kan være midlertidigt, efter et akustisk traume, eller permanent. Det kan være medfødt (kongenitalt høretab) eller opstået i enhver alder. Det kan ramme det ene eller begge ører. De primære årsager til hørenedsættelsen kan ligge i øret (ydre øre, mellemøre, indre øre, hørenerve) eller i hjernen. Din øre-næse-hals-læge vil kunne fastslå årsagen til dit høretab. Behandlingen afhænger af høretabets type og grad.

Ursachen_von_Hörverlust_2_Doctor_Senior_patient_iStock_227504Medium

De mest almindelige årsager til medfødte høreproblemer er:

 • Genetiske – mere end halvdelen af de døvfødte børn har en arvelig genfejl.

 • Komplikationer under graviditeten, som f.eks. infektionssygdomme såsom mæslinger, cytomegalovirus (CMV) eller haresyge (toksoplasmose).

 • Visse typer medicin kan beskadige et spædbarns høresystem inden fødslen.

 • Misdannelser i øret

 

De mest almindelige årsager til erhvervede høreproblemer er:

 • For tidlig fødsel

 • Infektioner som f.eks. meningitis, mæslinger eller fåresyge.

 • Kroniske øreinfektioner som f.eks. otitis media eller væskende mellemørebetændelse

 • Hovedtraumer

 • Støj

 • Pludseligt høretab

 • Alderssvækkelse

IMG_9637

” Kontakt en HearPeers mentor ”

Anette, Kontakt Anette

” Kontakt en HearPeers mentor ”

Anette, Kontakt Anette

Aldersbetinget høretab

Hørelsen kan blive dårligere, som følge af den naturlige ældningsproces. Fra omkring 50-års alderen stiger risikoen for presbycusis, eller aldersbetinget høretab. Det starter med de højfrekvente lyde. Normalt behandler man aldersbetinget høretab med høreapparater. Men nogle gange er det ikke nok. Så kan et høreimplantat være en løsning. Det er vigtigt at behandle presbycusis tidligt, for at opretholde en persons livskvalitet og forebygge social isolation.

 

Årsager til aldersbetinget høretab:

 • Naturlig ældningsproces
 • Arveligt
 • Støj, rygning
 • Diabetes
 • Højt kolesteroltal

Støjfremkaldt høretab

Udsættelse for kraftig støj er en meget almindelig årsag til permanent høretab. Udsættelse for kraftig støj, enten gentagne gange eller ved en enkelt lejlighed, er en meget almindelig årsag til permanent høretab.

Der opstår et akustisk traume efter udsættelse for et meget højt lydniveau i en kort periode. En eksplosion producerer meget kraftig støj samt en stærk trykbølge, som kan beskadige de følsomme hårceller i cochlea. Et svært støjfremkaldt høretab kan behandles med et cochleaimplantat.

HearPeers_Older_Adults_Crop_Filtered