Cochlear_Implantat_513A4234

Høreimplantater

Hvad er et høreimplantat?

Et høreimplantat er en teknisk enhed, som erstatter høresansen elektronisk. Høreimplantater kan være en løsning, når høreapparater ikke længere er nok. Der findes forskellige typer høreimplantater til forskellige typer høretab.

Høreimplantater består af to dele: en eksternt båret processor og et internt implantat, som indopereres ind under huden. Processoren bæres på hovedet eller bag øret. Mikrofoner i processoren opfanger lyde og konverterer dem til elektriske impulser. En spole sender dem til implantatet.

Implantatet indopereres under huden. Et høreimplantat går udenom den ikke-fungerende del af øret. Et cochleaimplantat går udenom de manglende eller beskadigede hårceller i det indre øre, som normalt konverterer de mekaniske signaler til elektriske signaler. Et mellemøreimplantat går udenom den afbrudte lydtransmission i mellemøret.

Hvad er forskellen mellem et implantat og et høreapparat?

Høreimplantater fungerer på en helt anden måde end høreapparater. Høreapparater forstærker lyden og gør den kraftigere. Men kraftigere lyde er ikke altid tydeligere. Et høreimplantat erstatter den ikke-fungerende del af øret elektronisk. Høreapparater virker kun, når øret er intakt, og hjernen kan modtage i det mindste nogle lydsignaler. Implantater hjælper, selv når dele af øret ikke længere er intakte.

Har du nogle spørgsmål om livet med et høreimplantat? Få kontakt til en HearPeers-mentor

Hörimplantate_513A7970

Hvilke risici er der ved høreimplantatkirurgi?

Indlægning af et høreimplantat er et rutineindgreb med risici, der svarer til andre rutinemæssige kirurgiske indgreb. Din læge vil gennemgå de individuelle risici med dig.

Nedenstående links indeholder andre nyttige oplysninger om cochleaimplantater og andre implantater.