Elektrisk Akustisk Stimulation

Et system til Elektrisk Akustisk Stimulation (EAS) kombinerer teknologien fra cochleaimplantater med høreapparater. Det er designet til personer med delvis døvhed, som har brugbar hørelse tilbage ved de lave frekvenser, men som ikke længere kan høre højfrekvente lyde. Personer med delvis døvhed forstår individuelle samtaler i rolige miljøer nogenlunde, men de kan ikke følge med i samtaler i støjende miljøer. De forstår ofte mandestemmer bedre end kvindestemmer.

Ursachen_von_Hörverlust_2_Doctor_Senior_patient_iStock_227504Medium

Hvordan virker Elektrisk Akustisk Stimulation?

 

Cochleaimplantatet stimulerer den del af cochlea, som er ansvarlig for de højfrekvente lyde, mens ‘høreapparatet’ udnytter den naturlige resthørelse ved at skrue op for de lavfrekvente lyde. Tilsammen dækker de hele hørespektret. Ligesom med et cochleaimplantat bæres der en lille processor bag øret.

Den er forbundet med et kabel til en transmitterspole, der sidder på ydersiden af hovedet over implantatet. Spolen holdes på plads ved hjælp af magneter. Under det kirurgiske indgreb indføres en tynd, fleksibel elektrode ved roden af din cochlea i det indre øre. Denne del er ansvarlig for at høre de højfrekvente lyde.

Den fjerne (apikale) ende af cochlea, som er ansvarlig for de lavfrekvente lyde, forbliver intakt. En øreprop, som leder lyden ind i din øregang, er forbundet til processoren.

Sådan virker EAS:

 • En mikrofon inde i processoren opfanger lyde. Både høj- og lavfrekvente lyde behandles samtidigt.

 • Lavfrekvente toner forstærkes og sendes gennem øreproppen ind i øregangen. Disse lave toner følger den naturlige vej til cochlea. Hårcellerne i den apikale region, som tager sig af de lavfrekvente toner, modtager de forstærkede lydsignaler.

 • Processoren analyserer og koder lyden digitalt til et specielt mønster af kodede elektriske signaler.

 • Disse signaler sendes til spolen og transmitteres gennem huden til implantatet.

 • Implantatet skaber elektriske impulser af de kodede signaler.

 • Disse impulser videresendes til de forskellige dele af cochlea via elektrodekontakterne.

 • Hørenerven modtager både de akustiske og de elektriske lydinformationer samtidigt og overfører dem til den hørende del af hjernen, hvor de behandles.

Videovorschaubild2
Source: MED-EL

Hvem kan få gavn af EAS?

Der gælder de samme retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for EAS-systemer som for cochleaimplantater. Der vil blive udført en grundig vurdering for at fastslå EAS-systemets egnethed, på samme måde som med cochleaimplantater. Hvis kriterierne er opfyldt, betaler den offentlige sygesikring for EAS-systemet.

Hvem kan få gavn af EAS?

Høretests og en lægeundersøgelse afgør, om et EAS-system er en god mulighed for dig eller dit barn. Kriterierne omfatter:

 • Mildt til moderat høretab ved de lave frekvenser og svært eller meget svært høretab ved de høje frekvenser.

 • Utilstrækkelig taleforståelse selv med optimalt tilpassede høreapparater.

 • Intet progredierende høretab – hvis dit høretab bliver gradvist værre, vil EAS-systemet måske ikke længere fungere ordentligt efter nogle få år.

 • En stabil, naturlig resthørelse er afgørende.

 • Ingen misdannelser af cochlea.

 • Vilje til at gennemføre rehabilitering. 

Hvad skal man se efter ved et EAS-system

 • Bløde og fleksible elektroder – Jo blødere og mere fleksibel elektroden er, desto mindre risiko er der for, at den vil ødelægge eller beskadige de følsomme strukturer i det indre øre. Det vil beskytte din resthørelse.

 • MR-sikkerhed – Det er vigtigt at vide, om din enhed er kompatibel med MR-scannere, der anvendes til diagnostiske medicinske tests, og i hvilken grad.

 • Kompatibilitet med fremtidige lydkodningsstrategier – Det betyder, at det er muligt at opgradere dit interne implantat uden kirurgiske indgreb i takt med kommende teknologiske fremskridt.

 • Bagudkompatibilitet – En processor som er ‘bagudkompatibel’ vil være kompatibel med et implantat, som du kan have haft i mange år.

 • Intelligent lydtilpasning – Din processor registrerer, når du skifter miljø, og skifter automatisk program og volumen, så du ikke hele tiden er nødt til at foretage manuelle justeringer.

 • Mere end én mikrofon – Det forstærker lydene foran dig, så du bedre kan høre i støjende omgivelser.

 • Vindstøjsreduktion – Så det bliver lettere at høre ude i det fri.

 • Vandtæthed – Så din enhed er vandafvisende eller tilbyder vandtæt tilbehør, så du kan bade og svømme med din processor

Lær mere om at leve med EAS

Kom i kontakt med en mentor