Operation 2

Mellemøreimplantat

Hvordan virker et mellemøreimplantat?

I stedet for blot at forstærke lyden ligesom et høreapparat, konverterer et mellemøreimplantat lyden til mekaniske vibrationer, som stimulerer mellemøret direkte. Mellemøreimplantatet består af to hovedkomponenter, nøjagtig ligesom cochlearimplantatet:

Det indopererede implantat, der placeres under huden, og den eksternt bårne processor. Den fastholdes over implantatet af en magnet og kan bæres diskret under håret.

Sådan virker et mellemøreimplantat:

 • Processoren konverterer lydbølger til elektriske signaler

 • Signalerne transmitteres gennem huden til implantatet.

 • Implantatet transmitterer derefter signalerne til en lille komponent, der kaldes en transducer.

 • Transduceren konverterer signalerne til mekaniske vibrationer, som stimulerer bevægelse af mellemørets strukturer – de tre små knogler der under ét kaldes for øreknoglerne.

 • Vibrationerne transmitterer den akustiske information til det indre øre og derefter videre til hjernen, hvor den fortolkes som lyd.

Kan jeg få et mellemøreimplantat betalt af sygesikringen?

Der er ingen specifikke retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for mellemøreimplantater, selv om det er muligt at få dem via den offentlige sygesikring, hvis du vurderes medicinsk berettiget til det.

Mittelohrimplantat_vibrant_2te_wahl_72_dpi_danielzangerl (93 von 093)

Hvem vil have gavn at et mellemøreimplantat?

Et mellemøreimplantat er velegnet til personer med moderat til svært sensorineuralt høretab, konduktivt høretab eller kombineret høretab, som ikke kan bære høreapparater af medicinske årsager.

Disse kan omfatte misdannelser af det ydre øre, tilbagevendende infektioner, hudirritation eller problemer forårsaget af, at øreproppen blokerer øregangen. Det kan også være, at du synes, at dine høreapparater kun forstærker støjen i stedet for at gøre talelyde tydeligere.

Der vil blive foretaget en omfattende vurdering af din hørelse og sundhedstilstand for at afgøre, om du med sandsynlighed vil kunne have tilstrækkelig gavn af et mellemøreimplantat. Du skal være mindst fem år eller ældre og have en fungerende hørenerve. Der er ingen øvre aldersgrænse.

implantat-vorteile-2

Fordele ved et mellemøreimplantat

Forbedret hørekvalitet og taleforståelse, især i støjende miljøer. Brugerne beskriver ofte lyden som 'naturlig'. Reduceret eller ingen feedback (hyletoner) - Det skyldes, at processorens mikrofon er længere væk fra øret end en høreapparatmikrofon. Du oplever ikke nogle hyletoner. Ingen tilstopning eller blokering af øregangen - Det er en fordel for personer, der lider af kroniske øreinfektioner.

Hvad skal man se efter ved et mellemøreimplantat?

 
 • Komfort og udseende: Processorerne varierer i størrelse og vægt, og nogle af dem har udskiftelige covers i forskellige farver og mønstre, så du har mulighed for at skille dig ud eller bære dem diskret.

 • Transkutant eller perkutant: Transkutane implantater transmitterer lydsignaler gennem den intakte hud og frem til implantatet. De forårsager meget sjældent hudproblemer og har en klar æstetisk fordel ved bæring af processoren. På perkutane enheder fastgøres processoren til kranieknoglen via forankring til en titaniumskrue i den gennemborede hud. Huden omkring skruen skal rengøres dagligt for at undgå infektioner, som kan opstå med perkutane enheder.

 • Talesporing: Denne funktion hjælper dig med at identificere fra hvilken retning talelyden kommer og gør dermed lyden tydeligere.

 • MR-kompatibilitet: Det er vigtigt at vide, om din enhed er kompatibel med MR-scannere, der anvendes til diagnostiske medicinske tests, og i hvilken grad.

 • Adaptive retningsbestemte mikrofoner: De hjælper dig med at identificere og bortfiltrere baggrundsstøj.

 • Trådløse tilslutningsmuligheder: Din processor kan oprette forbindelse til din mobiltelefon, MP3-afspiller eller høretekniske hjælpemidler.

 • Egnethed til børn: Ikke alle mellemøreimplantater er velegnede til børn, eftersom nogle af dem fastgøres til kranieknoglerne, som stadig vokser. Men andre typer er uafhængige af kraniets vækst, eftersom de kun fastgøres til mellemørets strukturer (dvs. øreknoglerne).

 • Intelligent lydtilpasning: Processoren kan skelne mellem de forskellige lyttemiljøer og automatisk ændre indstillinger, så du ikke hele tiden er nødt til at foretage manuelle justeringer, når du går fra et stille område til et støjende miljø, f.eks. når du kommer ind på en restaurant.

 • Individuelle programmer til specifikke forhold som f.eks. baggrundsstøj, TV-kigning eller musiklytning.

 • Fjernbetjening: Du kan hurtigt og enkelt foretage eventuelle manuelle justeringer uden at tage processoren af.

Videovorschaubild1.png
Source: MED-EL

TING DU SKAL OVERVEJE

 • Høreimplantatkirurgi betragtes normalt som meget sikker, men ethvert kirurgisk indgreb indebærer en vis grad af risiko.
 • Det spænder fra risikoen ved narkose til infektioner efter operationen.
 • Det er dog et relativt hurtigt og enkelt indgreb, der tager omkring 60 minutter.
 • Bed din kirurg om at forklare dig, hvilke risici og fordele der gælder for dig.