Cochlea

Hvad er et cochlear implantat?

Lidt forenklet udtrykt er et cochlear implantat en slags høreprotese. Den springer den ikke-fungerende del af det indre øre – cochlear – over og stimulerer hørenerven direkte. Det er den væsentligste forskel sammenlignet med et traditionelt høreapparat. Hørenerven sender akustisk information til hjernen, der genkender den som lyd. Det betragtes som et rutinemæssigt indgreb med lav risiko. Et stor undersøgelse i Storbritannien viser, at risikoen for alvorlige komplikationer er lille – omkring 1,6 %.

Hvad består et cochleaimplantat af?

Et cochleaimplantatsystem består af en intern og en ekstern del. Implantatet (den interne del) anbringes under huden. På den sidder en elektrode, som indføres i cochlea i det indre øre. Denne elektrode erstatter de beskadigede eller manglende hårceller i cochlea. Processoren (den eksterne del) bæres bag øret. En mikrofon i processoren registrerer lydsignaler og sender dem til en spole. Denne spole transmitterer lydsignalerne til det interne implantat, som derefter konverterer dem til elektriske impulser.

 

Lær mere om høreimplantater og kom i

kontakt med en mentor

Hvordan virker et cochleaimplantat?

 • En mikrofon inde i processoren opfanger lyde.

 • Processoren analyserer og omkoder disse signaler til elektriske impulser.

 • Disse signaler sendes til spolen og transmitteres gennem den intakte hud til implantatet.

 • Implantatet skaber elektriske impulser af de kodede signaler. Disse impulser videresendes til de forskellige dele af cochlea via elektrodekontakterne.

 • Hørenerven modtager disse impulser og overfører dem til hørebarken (den auditoriske cortex), som er den hørende del af hjernen, hvor de opfattes som lyd (tale, musik, …).

Hvem vil have gavn af et cochleaimplantat?

Et cochleaimplantat er velegnet til personer i alle aldre med et svært til meget svært sensorineuralt høretab. Både døvfødte børn og personer, der har mistet hørelsen, efter at de har lært at tale, kan have gavn af et cochleaimplantat. mplantationer på børn kan udføres allerede i deres første leveår. For at være kandidat til et cochleaimplantat skal personen have en fuldt fungerende hørenerve, som kan sende signaler videre til hjernen.

Hvordan lyder et cochleaimplantat?

Det er et spørgsmål, som mange kandidater til at modtage et cochleaimplantat stiller. Og der findes ikke noget standardsvar, fordi hver eneste persons hørelse er unik. Hjernen er nødt til at lære at høre (igen) med et implantat. Denne læringsproces varierer fra person til person og afhænger af flere faktorer. Rehabilitering efter indgrebet er afgørende for at opnå et vellykket resultat med cochleaimplantatet. Det består af timer hos en talepædagog samt en række lytteøvelser, som kan udføres hjemme. Voksne har behov for rehabilitering i op til 6-12 måneder efter implantationen, børns rehabilitering kan strække sig over mange år.

Videovorschaubild1.png
Source: MED-EL

Fordele ved cochleaimplantater:

 • Bedre taleforståelse, selv ved baggrundsstøj. Dermed opnår brugerne bedre mulighed for at deltage i skolen, på arbejdet og i lokalsamfundet. Mange brugere forstår endda tale uden mundaflæsning.

 • Forbedret tale – Det at kunne høre sin egen stemme samt andres stemmer hjælper brugerne til at forbedre deres egne talefærdigheder.

 • Brug af telefon bliver lettere takket være bedre taleforståelse uden mundaflæsning.

 • Uafhængighed – At kunne høre dørklokken, telefonen og trafikken og deltage i gruppesamtaler giver brugerne mere uafhængighed og selvtillid.

 • Forskning viser, at børn der modtager deres cochleaimplantat i en tidlig alder klarer sig bedre i skolen, har bedre chancer for at komme ind på normale skoler og har bedre karrieremuligheder end jævnaldrende børn med samme grad af høretab, som implanteres i en senere alder \[1].

 • Mange børn med cochleaimplantater opnår samme grad af uddannelse og beskæftigelsesmuligheder som normalt hørende børn \[2].

 • Bedre livskvalitet – Mange brugere får et mere aktivt socialt liv (igen). Subjektivt set er flere sociale relationer forbundet med en bedre livskvalitet. Risikoen for social isolering og depression falder.

 • Musiknydelse – Fordi et cochleaimplantat giver brugerne mulighed for at skelne mellem et bredt spektrum af lyde, har de bedre muligheder for at værdsætte og nyde musik fuldt ud.

[1]Bond M, Mealing S, Anderson R, Elston J, Weiner G, Taylor RS, et al. 2009. The effectiveness and cost-effectiveness of cochlear implants for severe to profound deafness in children and adults: a systematic review and economic model. Health Technol Assess13(44):1-330.

[2] Venail F, Vieu A, Artieres F, Mondain M, Uziel A. 2010. Educational and Employment Achievements in Prelingually Deaf Children Who Receive Cochlear Implants. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 136(4):366-72.

Lær mere om høreimplantater og kom i

kontakt med en mentor

Hvad skal man kigge efter ved et cochleaimplantat?

 

At vælge et cochleaimplantat er en stor og langsigtet beslutning. Det optimale er, at implantatet holder livet ud. Processoren kan nemt udskiftes. Derfor bør fokus ligge på det interne implantat. Når du skal vælge et cochleaimplantat, anbefaler vi, at du tager følgende punkter med i overvejelserne:

 
 1. Elektrodelængde: Hver eneste cochlea har forskellig længde. Sørg for at elektroden dækker hele din cochleas længde. Hver enkelt frekvens svarer til et bestemt sted i cochlea, ligesom tangenterne på et klaver. Kun hvis en elektrode dækker alle dele af cochlea, kan brugerne høre både de høje og dybe toner. For at opnå maksimal fordel skal elektroden svare til længden på din individuelle cochlea.

 2. Fleksible elektroder: Cochlea er på størrelse med en ært og har en ekstremt følsom struktur. Derfor skal elektroden være blød og fleksibel for ikke beskadige cochlea under indføringen. Med en blød elektrode er der bedre muligheder for at beskytte din resthørelse. Brugerne kan få fordel af fremtidige teknologiske og medicinske fremskridt.

 3. MR-kompatibilitet: MR-scanninger bruges i dag hyppigt til at få et tydeligt billede af kroppen med henblik på at stille en diagnose. Men det er ikke alle cochleaimplantater, der giver mulighed for MR-scanninger, eftersom magneten i implantatet kan blive forskubbet under scanningen. Derfor skal magneten i sådanne enheder fjernes ved et kirurgisk indgreb, før MR-scanningen kan gennemføres. Nogle implantater giver mulighed for MR-scanninger op til 3 Tesla, uden at det er nødvendigt at fjerne den interne magnet. Den justerer sig selv efter magnetfeltet og bliver ikke forskubbet. Producenter af cochleaimplantater tilbyder detaljerede oplysninger om MR-kompatibilitet.

Læs mere information om omkostninger og kirurgi på undersiderne.