BONEBRIDGE hos børn med medfødt mikroti/atresi: Professor Zhao

27.January.2021

Mennesker med medfødt mikroti/atresi (CMA) har misdannelser i pinna og den ydre øregang. Ofte er mellemørets anatomi også berørt og viser misdannelser. Langt størstedelen af børn født med CMA har moderat til svært konduktivt høretab fra fødslen. Vi ved alle, at det har en enorm indvirkning på tale- og sprogudviklingen samt indlæringen senere i børnenes liv. Der er dog håb – en fantastisk kombineret løsning til disse børn, så de kan høre og lære fra en tidlig alder.

Medfødt mikroti/atresi er en typisk indikation for et benledningsimplantat som f.eks. BONEBRIDGE. Dette aktive implantat er en ideel løsning, især til børn, da det er meget effektivt, og huden forbliver intakt og sund. Børn i alderen fra 5 år og opefter kan få et BONEBRIDGE-implantat. Så hvordan støtter vi bedst små børn, inden de får implantater, og sikrer os, at de kan høre og udvikle tale?

På Tongren Hospital i Beijing anvender professor Shouquin Zhao et koncept, hvor man bruger et benledningshøreapparat som en tidlig hjælp og BONEBRIDGE, så snart barnet er klar til implantater. Benledningshøreapparater som ADHEAR kan nemt fastgøres på huden uden tryk, så de kan bæres i lang tid og har en høj acceptrate. Det anvendes ofte til børn helt ned til 3 måneder. Den “blide” hørehjælp fortsættes senere med BONEBRIDGE, som lader huden være intakt og sund ved at sende lydsignaler gennem huden til et aktivt implantat.

Professor Zhao og hendes team publicerede for nylig en videnskabelig artikel om audiologiske og subjektive resultater for 100 patienter med bilateral medfødt mikroti/atresi, som fik hjælp af denne kombinerede løsning.1 Undersøgelsen viste, at de audiologiske resultater er betydeligt bedre med BONEBRIDGE end med det benledende høreapparat, og alle 100 patienter rapporterede om subjektiv tilfredshed. Der blev ikke fundet komplikationer i opfølgningsstudiet, hvilket er et andet fantastisk forhold, der tyder på, at BONEBRIDGE er en ideel høreløsning, især til børn.

Den lave komplikationsrate kan sammenkædes med det faktum, at BONEBRIDGE er et aktivt transkutant system: Lydsignalerne transmitteres gennem den intakte hud til implantatet, som skaber vibrationerne. Dette princip har den fordel, at signalet ikke dæmpes af huden og andet væv, og at huden kan forblive sund. Et nyligt publiceret studie viser endda, at for behandlere kan omkostningerne ved BONEBRIDGE på lang sigt – selvom implantatet kan være dyrere – sammenlignes med benforankrede høreapparater (BAHA m.m.) “samtidig med at det har lavere komplikationsrater og en sammenlignelig audiologisk fordel og patienttilfredshed”.2 Studiet konkluderer, at BONEBRIDGE bør overvejes som førstevalg i relevante tilfælde.

Lad os nu give ordet til professor Zhao for at få mere at vide om hendes erfaring med behandling af børn med medfødt mikroti/atresi.

 

Ekspertperspektiv: Sådan behandles medfødt mikroti/atresi

Jeg begyndte min karriere som ørekirurg på Tongren Hospital i Beijing i 1993. Efter grunduddannelsen fokuserede jeg på behandling af medfødt mikroti/atresi. I de seneste år har der været ca. 200 mikroti/atresi-operationer om året på min afdeling. Siden 2016 har jeg udført mere end 140 BONEBRIDGE-implantationer på atresipatienter og andre patienter, herunder SSD- og kolesteatom/sequelae-tilfælde.

Mit speciale er behandling af børn med CMA. Behandlingen kræver samarbejde mellem flere funktionsafsnit på klinikken, herunder audiologi, ørekirurgi og plastikkirurgi. Normalt bliver rekonstruktion af pinna foretaget, når barnet er 6-8 år gammelt, og ved hjælp af auto-ribbrusk eller Medpore. Jeg arbejder tæt sammen med plastikkirurger om at implantere høreimplantatet, samtidig med at pinna rekonstrueres. Indtil børnene får et høreimplantat, skal de have hjælp af benledningshøreapparater fra 6-måneders alderen for at sikre tilstrækkelig høre- og taleudvikling. De skal til rutinemæssige kontroller, så der kan følges op på deres fremskridt.

 

Brug af ADHEAR og BONEBRIDGE

Vi har brugt ADHEAR-systemet til test før operation, siden det blev tilgængeligt i Kina, da det er mere acceptabelt for patienter ud fra et kosmetisk synspunkt. Vi har allerede afsluttet et klinisk studie af ADHEAR hos børn med ensidig atresi og publicerer det snart. Foreløbige data fra studiet viser en forbedring af talegenkendelsen og et bedre subjektivt resultat i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse.

Inden implantation af BONEBRIDGE foretager vi en 3D-planlægning med CT-scanning af patientens tindingeben. Da vi stadig bruger BCI 601, bruger mit team BB FastView-softwaren til at finde den bedste placering til BC-FMT. Denne metode fungerer godt, især i tilfælde med alvorlig misdannelse af tindingebenet, herunder en tynd hovedskal med en fremstående sinus sigmoideus.

 

At vælge den rigtige tilgang

Både den sinodurale vinkel og transducerens retrosigmoideus-position er velegnet til mine patienter. Hvis der er nok plads til BC-FMT i den sinodurale vinkel, foretrækker jeg at placere den der, da det er den optimale vej for benforankret hørelse. På min afdeling har vi dog haft mere end 10 tilfælde, hvor BC-FMT skulle placeres i en retrosigmoideus-position som følge af begrænset plads i den sinodurale vinkel. I disse tilfælde var dura bredt eksponeret for og sammenpresset af BC-FMT på BCI 601, i et område på 2-3 mm. Vi brugte selvfølgelig 3-mm-Lifts, men hovedskallen var stadig for tynd til at rumme transduceren.

I atresitilfælde med retroposition af kæbeleddet eller fremstående sinus sigmoideus vil det være risikabelt at placere BC-FMT i den sinodurale vinkel. I disse tilfælde vælger vi også retrosigmoideus-positionen. En anden grund til at placere BC-FMT posteriort i forhold til sinus sigmoideus er at undgå pres på hudflappen, hvis implantationen udføres samtidig med rekonstruktion af pinna.

Indtil videre har størstedelen af mine BONEBRIDGE-patienter været CMA-tilfælde. Når jeg forsøger at kombinere implantationen med rekonstruktion af pinna, er de fleste af mine BONEBRIDGE-patienter 8-12 år gamle. Blandt disse CMA-børn har nogle alvorlige misdannelser af tindingebenet og en tynd hovedskal. Når den nye generation af BONEBRIDGE (BCI 602) bliver tilgængelig i Kina, vil jeg helt sikkert bruge den, da den kræver mindre boredybde og derfor vil være god til mange af mine patienter.

 

Aktivering og audiologiske resultater

På min klinik aktiverer vi BONEBRIDGE-systemet ved at tilpasse lydprocessoren 7-9 dage efter operationen. Vi gør det så hurtigt, fordi BONEBRIDGE ikke kræver osseointegration. Når først skruerne er strammet, ledes vibrationerne særdeles effektivt til kraniet, og patienten kan høre. En anden grund er, at mine patienter normalt forlader klinikken i Beijing og vender tilbage til deres provins 7-9 dage efter operationen, når bandagen er fjernet. Patienterne vil gerne kunne nyde godt af deres nye apparat, når de forlader klinikken.

Generelt har jeg set meget få komplikationer med BONEBRIDGE under og efter operationen, og resultaterne med BONEBRIDGE er særdeles gode. Dataene fra vores studie tyder på, at de audiologiske resultater er betydeligt bedre end et benledningshøreapparat 12 og 36 uger efter aktivering. Vi kigger også på dataene på lang sigt for at se, om resultaterne er stabile over tid, og vi vil rapportere om det, så snart vi har resultaterne.

Mine tips til unge kirurger i forbindelse med benledningsimplantater til patienter med medfødt mikroti/atresi:

  • Med BCI 601 er det en fordel at bruge BB FastView til 3D-planlægning forud for operationen for at planlægge den bedste placering af BC-FMT.
  • Samarbejd altid med den plastikkirurgiske enhed for at finde det bedste snit og den bedste kirurgiske tilgang. Retrosigmoideus-tilgangen kan bruges, men pas på dura.
  • I vores studie har vi vist, at BONEBRIDGE-implantation er en effektiv og sikker metode til genoprettelse af hørelsen hos CMA-patienter.
  • Tak, professor Zhao!
  1. Yang, J., Chen, P., Zhao, C., Liu, Y., Gao, M., Huang, Z., Zhao, S. (2020) Audiological and subjective outcomes of 100 implanted transcutaneous bone conduction devices and preoperative bone conduction hearing aids in patients with bilateral microtia-atresia. Acta Otolaryngol. 2020 Aug;140(8):675-681.
  2. Amin, N., Soubly, A.J., Borsetto, D., Pai, I. (2020).  Longitudinal economic analysis of Bonebridge 601 versus percutaneous bone anchored hearing devices over a 5-year follow-up period, Clin Otolaryngol.  doi: 10.1111/coa.13659. Online før print.