Martin Hairer, Chief Digital Officer, MED-EL

10.March.2021

Hvilket mål eller mission har du med dit arbejde – fagligt og personligt?

 

Min mission er at hjælpe alle med at høre. At give alle mulighed for at høre igen ved at gøre hørehjælpemidler tilgængelige for så mange som muligt. Teknologien kan hjælpe os med at blive mere medmenneskelige.

 

MED-EL ønsker at bruge Verdens Høredag 2021 til at skabe mere bevidsthed om hørelse i “den nye virkelighed” og om de aktuelle udfordringer for hørehæmmede samt finde støttemuligheder. Hvor vigtig er Verdens Høredag for dig personligt og for dit arbejde?

 

Det er ikke blot en dag, hvor man skaber opmærksomhed om hørelsen. Det er også en anerkendelse af alle dem, der til daglig er med til at hjælpe mennesker, der har nedsat hørelse, og give dem livskvaliteten tilbage. For mig betyder Verdens Høredag også, at der bliver skabt opmærksomhed om, at pandemien og “den nye virkelighed” ikke påvirker alle i samme grad. Digitalisering kan være en stor hjælp, men kun hvis vi som samfund gør det muligt og anvender det.

 

Hvad har optaget dig mest i dit arbejde hos MED-EL de seneste par måneder af pandemien?

 

At holde fokus. Ikke at blive distraheret fra det overordnede mål om at give alle hørelsen tilbage. Vi har øget tempoet og tidsplanen for vores udvikling enormt for at begynde at sætte standarden for fjernbehandling og hjælpe mennesker overalt. Det sværeste har været at fokusere på de rette opgaver. At se så mange nye muligheder for at forbedre behandlingen i løbet af denne pandemi har gjort det sværere at holde fokus, men vi er nødt til at arbejde henimod vores mission.

 

Hvilke udfordringer har du personligt oplevet de sidste par måneder?

 

At holde kontakten til dem, jeg holder af, har været den største udfordring. Det har ikke altid været nemt at holde kontakten, fordi vi skal holde afstand. Det mest katastrofale kan være at blive socialt isoleret. I begyndelsen prøvede vi at kompensere for de nødvendige ændringer med småjusteringer. Men jeg blev hurtigt klar over, at dette ikke er en test, og at vi er nødt til at definere en “ny virkelighed” for os selv.

 

Hvilke udfordringer står hørehæmmede/CI-brugere over for nu og fremover, når man skal holde afstand til hinanden? Hvad har ændret sig i forhold til før pandemien?

 

Særligt for mennesker med nedsat hørelse er det en hurdle at holde kontakten ved hjælp af eksempelvis telefonen og videochat. Mange hørehæmmede mundaflæser også. Det er en udfordring, når man bruger videochat, men ved personlig kontakt med mundbind skaber det nye problemer. Derfor er det vigtigt, at vi støtter dem og hjælper dem med at undgå social isolation.

 

Hvordan kan (digital) teknologi hjælpe med at bringe mennesker tættere på hinanden, når man skal holde fysisk afstand?

– Spiller kulturelle forskelle en rolle efter din mening?

– Hvordan vurderer du balancegangen mellem “mere digital kontakt for at undgå ensomhed” og “for meget digital kontakt, hvor man nemt kan forsvinde”, når man skal holde fysisk afstand?

 

Digitalisering kan helt klart hjælpe med at mindske ensomhed, i hvert fald midlertidigt, ved at gøre det muligt at tale sammen, se hinanden, grine og lege trods geografisk afstand til hinanden. Internettet er dog også den største reklameplatform i verden, hvilket giver mange forstyrrelser. Dette kan hurtigt blive for meget og endda have den modsatte effekt, så man isolerer sig fuldstændigt.

Naturligvis spiller kulturen en stor rolle. I mange kulturer er det høfligt at være distanceret, hvor følelser er meget personlige og noget, man kun deler med den nærmeste familie. Den aktuelle omvæltning er ikke så markant i disse kulturer som i andre, hvor man håndterer omvæltningen meget åbenlyst uden for familien.

 

Hvordan reagerede MED-EL på pandemien for at give CI-brugere verden over den bedst mulige støtte i denne situation?

 

Vi har ændret mange af vores tjeneste- og supportområder til at fungere som fjerntjenester og fjernsupport for hele tiden at være der for alle vores brugere.

 

Er digitale tilbud og teknologier en lige stor fordel for alle CI-brugere? Hvordan kan eksisterende barrierer (som f.eks. skyldes alder, uddannelsesniveau) nedbrydes?

 

Digitalisering kan også være en barriere. Ikke alle føler sig trygge og tilpas ved at bruge digitale teknologier. Derfor forsøger vi at skræddersy alle vores produkter og tjenester specifikt til brugernes krav og dermed gøre det så nemt som muligt for dem. Vi er utroligt glade for at se, at alder ikke længere er et udelukkelseskriterium. I mange lande bruges vores digitale tjenester lige så meget af de ældre brugere som af de helt unge. En af hurdlerne er infrastrukturen i det pågældende land. Desværre har ikke alle adgang til gratis internet i 2020.

 

Hvordan kan pårørende yde (digital) støtte for at undgå, at hørehæmmede bliver socialt isolerede? Hvor kan pårørende få støtte henne?

 

MED-EL tilbyder mentorer og fællesskaber i mange lande, så hørehæmmede kan udveksle idéer og erfaringer med hinanden. Dette er meget vigtigt i øjeblikket. Familie og pårørende til hørehæmmede skal blive ved med at opfordre dem til at benytte teknologien og naturligvis også være særligt opmærksomme på lydkvalitet, tydelig udtale og talehastighed i denne forbindelse. Vi samarbejder om en musikindlæringsapp kaldet Meludia, hvor både CI-brugere og deres pårørende kan lære det grundlæggende ved musik og have det sjovt sammen.

 

Hvilke positive ting tror du, at vi kan lære af pandemien?

 

Hvor meget patienterne og deres familier selv kan gøre! Før pandemien blev mange “fjernbehandlingsmuligheder” og ting, som brugeren kan gøre derhjemme, anset for at være utænkelige – eller ligge langt ude i fremtiden. Nu er det en realitet.

 

Kan du allerede nu fortælle noget om nye værktøjer/tilbud, som I arbejder på?

 

Naturligvis fokuserer vi på fjernbehandling. Vi har allerede nogle supportværktøjer og foretager videotransmission mellem de implanterende klinikker og os. Der er også værktøjer, der kan sikre opfølgende behandling og rehabilitering af patienter med geografisk adskillelse. Samtidig arbejder vi konstant på at forbedre os selv og gøre arbejdet nemmere for vores professionelle samarbejdspartnere. Bedre interface og mere intuitiv håndtering er med til at øge kvaliteten yderligere.