Patrick D’Haese, formand, Hear-it AISBL / Corporate Director of Awareness and Public Affairs, MED-EL

17.March.2021

“Personlig kontakt og kommunikation vil altid være et grundlæggende behov for ethvert menneske, uanset om man har nedsat hørelse eller ej. Eftersom den personlige kontakt er begrænset under pandemien, er vi nødt til at være kreative med hensyn til at kommunikere. Nøgleordet er naturligvis ‘digital’.”

 

Den 3. marts er Verdens Høredag. Hvilke personlige erfaringer har du gjort dig de sidste 12 måneder?

 

Verdens Høredag er en årlig opmærksomhedsskabende begivenhed, som arrangeres af Verdenssundhedsorganisationen WHO med det formål at skabe opmærksomhed om hørenedsættelse og om, hvilken indvirkning det har på mennesker og samfund, samt dele bedste praksis med hensyn til behandling/rehabilitering og komme med forslag til sundhedspolitikker. Dette er utroligt vigtigt, da hørenedsættelse er et skjult handicap, der ikke blot påvirker børn, voksne og den ældre del af befolkningen, men også deres omgivelser og familiemedlemmer.

Den globale pandemi har påvirket os alle sammen de sidste 12 måneder. Den har haft indflydelse på vores privatliv og arbejdsliv og på vores sociale relationer, som har været underlagt restriktioner. På den ene side har det stadig været muligt at se andre mennesker, når man bruger mundbind, og på den anden side har vores sociale kontakt været begrænset til onlinemøder. Begge situationer er meget svære for hørehæmmede. Mundbind dækker læberne, så man ikke kan mundaflæse, og derudover dæmpes lyden også, så det ofte er svært at forstå, hvad der bliver sagt, endda for personer med normal hørelse. Man har forsøgt at bruge gennemsigtige mundvisirer, men lyden bliver stadig forvrænget, og man drøfter stadig, om denne type mundværn er sikker eller ej.

Et alternativ til social kontakt under pandemien har været at holde onlinemøder. Det gør det muligt at holde kontakten og se hinandens ansigter ordentligt, men lyden kan være forvrænget, alt efter hvor god forbindelsen, højttaleren og mikrofonen er. Derudover kan kontakt via digitale kanaler aldrig erstatte den personlige kontakt. Når man tager i betragtning, at psykiske helbredsproblemer er en komorbiditet til hørenedsættelse, og at COVID-19 allerede har udløst en stigning i psykiske lidelser, står det klart, at hørehæmmede er særligt i risikogruppen.

 

Hvad er konsekvenserne af hørenedsættelse for den enkelte og for samfundet, og hvordan forværres problemet af pandemien?

 

Hele 466 millioner mennesker over hele verden lever med et invaliderende høretab, hvilket svarer til 6,1% af verdens befolkning. Efterhånden som verdens befolkning bliver ældre, og aldersgruppen over 65 forventes at vokse fra 534 millioner i 2010 til næsten 1,5 milliarder i 2050, forventes antallet af mennesker med nedsat hørelse at stige – primært fordi den mest almindelige årsag til hørenedsættelse hos voksne er den normale aldringsproces. Det forventes, at mere end 900 millioner mennesker vil få invaliderende hørenedsættelse inden 2050, hvilket skaber en lang række udfordringer for det offentlige sundhedsvæsen, herunder stadig dyrere komorbiditeter som kognitiv nedsættelse, type 2-diabetes, hyppigere faldulykker og social isolation. Derfor har det nogle store økonomiske og sociale omkostninger. Faktisk vurderer Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at ubehandlet hørenedsættelse uanset alder udgør en årlig global omkostning på 750 milliarder dollars, hvilket understreger de økonomiske omkostninger ved manglende behandling.

 

Som nævnt ovenfor er kommunikation under pandemien blevet en større udfordring for os alle, men især for hørehæmmede. Eftersom problemer med psykisk sundhed såsom depression, social isolation med mere er komorbiditeter til nedsat hørelse, og psykisk sundhed er et stort problem i forbindelse med pandemien, bør det være tydeligt, at der er risiko for, at psykiske problemer forstærkes under pandemien.”

 

Mottoet for Verdens Høredag 2021 er “Hearing Care for All” (Høresundhed for alle). Hvordan når vi ud til hørehæmmede, særligt når man skal holde fysisk afstand, og samfundet er lukket ned?

 

Eftersom den personlige kontakt er begrænset under pandemien, og flere lande er lukket ned, er vi nødt til at være kreative med hensyn til vores kommunikationsstrategi. Nøgleordet er naturligvis ‘digital’. Ifølge de seneste data fra Hootsuite fra oktober 2020 er der i øjeblikket mere end 5,2 milliarder mobiltelefonbrugere, 4,66 milliarder internetbrugere og mere end 4,14 milliarder mennesker, der bruger de sociale medier. Dermed kan vi nå ud til dem via målrettede opmærksomhedsskabende kampagner på deres lokale sprog.

 

Hvad er de primære udfordringer ved pandemien, og hvad har du lært, som du kan bruge fremover?

 

Den globale pandemi har en enorm indvirkning på eksempelvis den globale økonomi, kontakten mellem mennesker, beskæftigelse og fattigdom. Dette er allerede beskrevet bredt. Personligt mener jeg, at det er blevet meget tydeligt, hvor vigtigt det er med social kontakt, kommunikation, møder ansigt til ansigt m.v. Det gælder ikke kun hørehæmmede, men hele befolkningen. Godt nok lever vi i en tid med mange teknologiske nyskabelser, men det er også blevet tydeligt, at teknologi ikke kan erstatte alt.”