Cochlearimplantatets og MED-ELs tidlige historie

21.September.2021

Takket være vores cochlearimplantater kan flere hundrede tusinde mennesker rundt om i verden høre. Det har dog været en lang rejse at nå så vidt. Den startede for næsten 50 år siden, da MED-ELs CEO Ingeborg Hochmair og hendes mand Erwin udviklede det moderne cochlearimplantat med flere kanaler. Lad os gå tilbage i tiden og se nærmere på, hvordan det hele begyndte.

 

Starten på udviklingen af cochlearimplantater

I 1975 studerede Ingeborg og hendes fremtidige mand Erwin Hochmair udvikling af cochlearimplantater ved Wiens Tekniske Universitet. På det tidspunkt var der stor skepsis med hensyn til, om et cochlearimplantat overhovedet kunne bruges til at hjælpe døve mennesker med at høre. Men Hochmair-parret vidste, hvad de ville opnå.

“Vores meget optimistiske mål var at designe et elektronisk implantat, der ville gøre det muligt for brugeren ikke bare at høre lyde, men også forstå en del tale,” fortæller Ingeborg.

Et stort skridt mod dette mål blev taget i 1977: Den 16. december 1977 indopererede professor Kurt Burian et cochlearimplantat, som de to partnere havde udviklet, på Universitetsklinikken i Wien.

 

Banebrydende høreteknologi

Ligesom moderne cochlearimplantater bestod det første cochlearimplantat af to hoveddele: en ekstern processor, som omdannede lyd til elektriske signaler, og et internt implantat, der sendte informationer til hjernen. Selve implantatet bestod af to dele: en computer, som modtog informationer fra en ekstern processor, og en elektroderække, som blev sat ind i øret.

 

En lang elektroderække med bølgeformede ledningstråde.

 

Der var nogle meget særlige aspekter ved designet af Hochmair-parrets første cochlearimplantat:

Implantatets computerchip fungerede med en lang elektroderække, som sendte elektrisk stimulation til mange forskellige dele af cochlea. Den tidlige forskning viste nemlig, at dér hvor stimulationen fandt sted, ændredes den opfattede lyds tonehøjde, ligesom på et klaver: Når man trykker på de tangenter, der er langt fra hinanden, lyder de meget forskelligt.

Elektroderækken havde også et særligt design, som de to havde udviklet: bølgeformede tråde. Disse ledningstråde var inden i elektroderækken og gjorde den virkelig fleksibel, så den nemt passede ind i cochlea, der har cirka samme størrelse som en ært. Disse særlige ledningstråde er også med til at beskytte de sensitive nerver, der er i cochlea.

Dette første cochlearimplantat hjalp ligesom alle andre på daværende tidspunkt brugeren med at høre lyd, men det var stadig svært at forstå tale. Det krævede i hvert fald, at brugeren kunne se den talende og mundaflæse.

 

 Taleforståelse med et cochlearimplantat

En af de mest kendte tidlige brugere af et Hochmair-cochlearimplantat var Connie, som hun blev kaldt i videnskabelige tidsskifter.

 

Connie i lydlaboratoriet.

 

Connie arbejdede tæt sammen med Ingeborg i de tidlige år. Hun fik indopereret et Hochmair-cochlearimplantat i 1979 og var så begejstret, at hun sammen med Ingeborg brugte mange timer på at teste forskellige måder, hvorpå implantatet kunne sende elektriske informationer til cochlea. Disse tests dannede grundlag for, hvordan de nuværende cochlearimplantater fra MED-EL behandler lyd.

“Man kan ikke undgå at være passioneret omkring klinisk medicinsk forskning i cochlearimplantater på grund af det tætte og tillidsfulde samarbejde med brugerne,” sagde Ingeborg.

Connie var med til at gøre Hochmair-parrets første mål til en realitet. Efter at have fået en ny processor i marts 1980 var hun den første person nogensinde, som brugte et cochlearimplantat til at forstå tale ved kun at lytte. Hun behøvede ikke at mundaflæse eller se visuelle tegn for at forstå, hvilke ord der blev sagt. Til sidst, blot fem år efter at være begyndt at forske i cochlearimplantater, havde Hochmair-parret nået deres mål og sat retningen for den cochlearimplantatudvikling, der stadig foregår i dag.

 

Grundlæggelse af MED-EL og det videre arbejde

At forske, udvikle nye høreløsninger til forskellige typer hørenedsættelse og forbedre produkterne for at give brugerne den bedst mulige hørelse er en del af det arbejde, som Hochmair-parret og et hold eksperter fra hele verden arbejder på i MED-ELs hovedsæde i Innsbruck, Østrig.

Grundlaget for den virksomhed, MED-EL er i dag, blev skabt i 1986: Ingeborg og Erwin flyttede til Innsbruck med deres nystartede virksomhed MED-EL, og i 1990 ansatte de deres første medarbejdere. I de næste årtier opfandt vi flere nye høreløsninger og nåede mange milepæle inden for udvikling af høreteknologi.

I dag har MED-EL mere end 2.200 medarbejdere fra omkring 75 nationer på 30 lokationer rundt om i verden. Der er én ting, der ikke har ændret sig gennem årene: MED-ELs mission om, at hørenedsættelse ikke må være en kommunikationsbarriere.

Vil du gerne vide mere om MED-ELs historie og milepælene inden for høreteknologi? Så kan du læse mere på https://www.medel.com/about-medel/our-history.

Vil du gerne have mere at vide om MED-ELs høreløsninger? Så er vores egen podcastserie lige noget for dig!