Elektrisch_Akustische_stimulation_513A9854

Typer af høretab

Der findes fire typer høretab, afhængigt af hvor problemet opstår. Hvis du har et konduktivt høretab, kan lyden ikke ledes frem til cochlea. Hvis du har et sensorineuralt høretab, er hårcellerne i cochlea (delvist) beskadiget eller mangler. De kan dermed ikke transmittere elektriske signaler korrekt til hørenerven. Et kombineret høretab er en kombination af et konduktivt og et sensorineuralt høretab. Personer med et neuralt høretab har en beskadiget eller manglende hørenerve. Lyden kan dermed ikke længere sendes til hjernen. Der findes forskellige typer høreimplantater til forskellige typer høretab. Høreimplantater kan være den ideelle løsning til visse typer høretab.

Læs mere om høreimplantater her.